MÃ SERI VÀ KEY KHÓA CHÍP MỰC EPSON 5210, 7710, 5290, 5790 ( 2 )

MÃ SERI VÀ KEY KHÓA CHÍP MỰC EPSON 5210, 7710, 5290, 5790 ( 2 )
http://Serial:X3BX032416 key : DMH7P-DKG77-YG3VC-34CRC-VJ9QV active code : f5LsvY08AvLAK0A4lgYVy/XAVUQCAAAAawAAACOKIj5lprer97Q7n3FwDq/5zPPVAAAAAGkA AACWAAAAsQAAAO9wGORoNFfbPl0uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANwPIwM=http://Serial:X3BX032416 key : DMH7P-DKG77-YG3VC-34CRC-VJ9QV active code : f5LsvY08AvLAK0A4lgYVy/XAVUQCAAAAawAAACOKIj5lprer97Q7n3FwDq/5zPPVAAAAAGkA AACWAAAAsQAAAO9wGORoNFfbPl0uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANwPIwM=http://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-workforce-pro-wf-c5210dw--in-2-mat-sieu-toc-do-12790.htmlhttp://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-workforce-pro-wf-c5210dw--in-2-mat-sieu-toc-do-12790.htmlhttp://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-workforce-pro-wf-c5210dw--in-2-mat-sieu-toc-do-12790.htmlhttp://mucincuongphat.com/epson/may-in/may-in-workforce-pro-wf-c5210dw--in-2-mat-sieu-toc-do-12790.html170) RH2yaTR8jccWnSBpmqOdkHS6BxgCAAAAQQAAAHrw42qsuJPY6PEqFtPFrlDwfgJYAAAAAOEA
AACrAAAAUAAAAO9wGORoXJJjC0QtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAFzbBgM=
Serial:X3C8003502
FHRQX-28KTJ-9MPP8-YMQFV-4BPTR
epson 5290 A TRẦN TẤN ĐỊNH - TRÀ CÚ )

171) gas1oJ8/yltpT9n5yqh/qVy0V3ADAAAA4QAAAI20sbN/4RAGVgNUGQgqKDwbupMUAwAAAAgA
AAA+AAAA1AAAACC6GBAAACNyhUUYAEcAJDAIF0pcdIMXAEcANCcIFxRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAOQtEAM=
Serial:X3BX003604
CKC3B-T36KH-46BCJ-DJH6D-96M6R
EPSON c5210 A NHÂN GÒ CÔNG

172) Serial:X45T030383 key BQXH2-FK734-MDV2T-7GG33-8T6CB ( EPSON 7710 A VŨ - 10 QUÁCH ĐIÊU, BÌNH CHÁNH
173) U/vMBWVvQNGoJ8q9swmhhP6p8CYAAAAAGwAAALTe0vO7/0ENU2rDho7EGVsXhQBQAwAAAAQA
AADgAAAAvAAAAO9wGORoNFfbHyo3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAGgTBAM=
Serial:X3BX030886
F7BVC-VDFXF-HYR2D-YC2BJ-4BT3T
EPSON C5210 A TUẤN - TÂN BÌNH
174) SI6h14R3PFIrFoKH6aifkvGUqCEBAAAAtgAAAOQ1qzypMznwSNr9p/pC1gm4jfxtAQAAAMMA
AAAWAAAAQAAAAO9wGORoQEDnHjszAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAABTEDQM=
Serial:X3BX031350
B3C43-R9W9C-QJMH8-7HRK9-34J7P EPSON 5210 IN NHANH TUAN MINH - BÌNH PHƯỚC

175) 4cnH1eEdwRmpkAwngix9OS7YXcQCAAAAAwAAAIIsN4WCFpo0VVRQ/ekYnxLxGpWkAQAAAEgA
AABGAAAAAAAAAO9wGORoNFfbVEwvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAMCXCwM=
Serial:X3BX030970
CVQ6G-VFRRQ-WB6K8-8T28Q-QW6MV EPSON 5210 CHỊ HIẾU - QUẢNG NAM

176) 1 key 7710 :  C9F4J-X29X8-8MFQC-87CKP-HHC4J - Use before November 20, ( KEY EPSON 7710 A DIỄN - BẾN TRE )
177) FDZEZ1LLHtXAfEbL+tUTbg5UWbYBAAAAVAAAAG6CmKEKFSstMvxIM62z3zy0hwuPAwAAANIA
AACmAAAA8gAAAO9wGORoNFfbFhwuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAATdBgM=
Serial:X3BX030966
BVRMT-B37VP-PJVBJ-PG3T2-H8CT2 EPSON 5210 ANH DIỄN - BẾN TRE

178) Serial:X3BX032424  KEY DFR64-KJ24T-FQV29-8M43G-42BYK EPSON 5210 PHẠM HUY CƯỜNG - THÁP 10, ĐỒNG THÁP
179) epson c5210
Serial:X3BX032384
BRYPX-WXDD7-W4RQJ-8434G-PWVGC
A0Kr7TA9/cvL73LhCAmxFUO4vgUCAAAARAAAAHzvxZAGP7fI8xaZQzXAWYFDN4KHAwAAAD4A
AAB0AAAAdgAAAO9wGORoNFfbGUAqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAJTPHgM= ( EPSON 5210 GIẤY IN CHỢ LỚN​ )

180) gLAg/sfvoFrcykssnXKSPYmp6mUDAAAAPQAAAPDeoC/nHjdTfgyYRaUE9nIS5edeAQAAACMA
AACHAAAAEQAAAO9wGORoNFfbNUc4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAAAoDnyt
1PK6C5YctnEAAAAAAAAAAIxPBgM=
Serial:X3BX032410
D6TKH-WKM2B-KFPYH-7RXRY-FVDFC
c5210 anh diễn - bến​ tre

181) Serial:X3BX030879
DKPGH-KRKB3-4KDRY-F2B7Y-2PD73 30
c5210 a diễn - bến tre
182) Serial:X3BX032433
DVMGD-3CGGG-QB9FH-D2K43-TJQXH
c5210​ a dien - ben tre

183) Serial:X3BX031826  key :  B9T3K-7PJB4-VRYY2-XMXPM-MHHD6​ a dien - ben tre
184 ) Serial:X3BX032416  key :    DMH7P-DKG77-YG3VC-34CRC-VJ9QV
active code :  f5LsvY08AvLAK0A4lgYVy/XAVUQCAAAAawAAACOKIj5lprer97Q7n3FwDq/5zPPVAAAAAGkA
AACWAAAAsQAAAO9wGORoNFfbPl0uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANwPIwM= a dien ben tre
185) epson 7710 - A LÂM ĐÔNG HƯNG THUẬN​ , Q12
D2WVW-YPF2V-G3GWX-KKF2P-8YV8T
Serial:X45T027496

186) IZ01WxTdj7pVUEuvet30NiGeVu4AAAAAGwAAAIr1Bv0CqDrg6p5MbBkCtRlGgxyYAwAAAO8A
AADQAAAALgAAAO9wGORoNFfbIEgmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANRPHgM=
Serial:X3BX032427
BYB48-DK8TD-Q6HMH-THK79-WCFF8
c5210 ANH TÂN - BÌNH DƯƠNG

187) E3HV9IaDtGTKt5FYr1AgMNDCIfEAAAAA6AAAAFeRB49ZTdUR7ny/6DUULi0qOzu7AQAAAEwA
AAAvAAAAWAAAAO9wGORoNFfbIh4nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAALhOJAM=
Serial:X3BX032441
B622B-GD3HD-GWCWP-7T7RW-8K8JT
c5210 A DIỄN BẾN TRE

188) cI2/aCNcaDNoha+pBL6TtxON9YcDAAAA0gAAAPbpB52WarBlP2vwLiYcEQTA5ER4AAAAAHIA
AABsAAAA5gAAAO9wGORoNFfbUEsuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEglIwM=
Serial:X3BX030510
B8QJ3-DYG3V-8XDKK-HMPCP-KGPVK
c5210​ ANH DIEN - BEN TRE

189) QBV80vvfkZh0T2Iwpy1GjSDi3K8CAAAAyAAAAP8AHIrgKqAdq4p80kTiw9LGVSVWAQAAAMYA
AABZAAAAIQAAAO9wGORoQEDnTkIpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAJADJwM=
Serial:X3BX030950
FJM7X-QHJ88-MVV9B-8844B-3RKFP
c5210 A DIEN - BEN TRE

190) Serial:X45T031851
GXC3P-TH7QD-QWWKP-84QFG-M7RQP
jGIU2C6krHGqDlLOihrC9vCKVFgAAAAAHwAAAJkzoyjRLmJjepOMJIKw5GjPYotMAwAAAMcA
AADtAAAAYAAAACC6GBBAAPRFlAAOHABCAIcHuVNJlQAMBgAkAHPm6GsiAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEhKIAM=
EPSON 7710 a dien ben tre
191) Serial:X45T035418
FDJ2Q-4QK3Q-CRVVR-4PYXM-XTCKW
F3W44O7BwTKISJrJQaaHp5KAKKYDAAAA0gAAADVHWJvTB2BQ8D3Zv72i5sPyuTu3AAAAACsA
AACLAAAAkwAAACC6GBBAABCRlgAP/f9NAHo0P/fdlQAB8P8QAOR+AZXfAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAGSbIwM=
EPSON 7710 a dien - ben tre
192)  
Serial:X45T038645
CFCKM-HPPX8-4WWRH-TRY2M-328JR
AiauQJ1buc9wEp88CPJzUgTaN/YCAAAAxQAAAHjS+7p3rg8aUHTX60+GXf07Ajv/AgAAAC4A
AAAOAAAAfgAAACC6GBBAANBElgAOAgBLAIbuMj3NlgAYCgApAEMIJRukAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEDHKAM=
EPSON 7710 a dien ben tre
193) Serial:X45T035053
DRG6T-22HVY-RYMWR-87RK9-KD9GD
EPSON 7710 HUYỲNH THANH DIỀN - CẦN THƠ​

194) CKzywXqnnAs5vgyOAMGJ7x9VHYsDAAAAtQAAAGD4zxBS7yt+kjGLqZJIOvx67pnAAgAAAJoA
AADMAAAAQwAAAO9wGORoNFfbSF02AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAADiEHgM=
Serial:X3BX030559
BX2YQ-JQRR8-M33HJ-JBKQ9-8WKR2
c5210 A THÁI - TRẦN TẤN, TÂN PHÚ​

195) Sar+Y0GYhfT63KpUJU7G7Xk6w5UAAAAATwAAAINEHPYBiSM6u7hIQfAOABvbymDUAAAAANAA
AADFAAAA1gAAAO9wGORojBPDUk0tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAPC0IgM=
Serial:X3C8004562
FDPR3-JPXFR-8BMTG-PF8FD-FJHR2
EPSON 5290 - MÁY IN SƠN KHA

196) EPSON 7710
Serial:X45T031849
KEY : CH93M-98VVB-C7GQK-JTG4X-JJDY3 ( A DIỄN - BẾN TRE)
197) 
EPSON 7710
Serial:X45T035401
KEY : B7QVK-9KQHG-VWR8C-T49QM-G6DBF ( A DIEN - BEN TRE )
198) EPSON 7710
Serial:X45T031847
KEY : GG3TG-W2Q8G-KCKPB-FCVXF-9DYP6 ( A DIEN - BEN TREN )
199) EPSON 7710
Serial:X45T030391
KEY : BFDGR-R87VR-93BKC-9CCDX-M94QJ ( A DIỄN - BẾN TRE )
200) Serial:X45T031853
CVX4P-6R8PR-7Q8DD-FW67K-RMYVQ
7710
Serial:X45T030410
GGDK4-WJW2K-WFKB6-VJJBW-HRJ9H
7710
Serial:X45T030381
DPVCQ-D94JT-YQJB7-XJ3QD-73F77
7710
Serial:X45T035411
B68RX-RXMBW-9JM77-DK2HR-BYVKK
7710
Serial:X45T030353
D27KR-C24TK-96Y26-MJY78-RDDKG 
7710
Serial:X45T036373
BVQPC-3YT3T-BCQ23-Q3H6P-DCDVV
7710
Serial:X45T030356
BJ6K7-XWQYY-2YV92-P2JWF-97YDH
7710 ( A DIỄN - BẾN TRE )
EPSON C5210
KEY : CB3JC-TR9K9-278VY-QR7G9-MF8H4 40
Serial:X3BX032357
EPSON C5210
Serial:X3BX032377
KEY : C8KXR-66HP2-WPJ2R-HGF28-B8BGY
S7rgkp9eWWCjkXEAwN+CEKkvfNoBAAAApwAAALpTnp6V2SY6AWdg25FStTOtwAu2AQAAANoA
AADRAAAA4gAAAO9wGORoNFfbKCQyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAFB7JAM=
EPSON C5210
Serial:X3BX030737
KEY : C27Q2-D9RB4-KDR4Q-TX4CP-6Y4H4
zNYQDppsUL1VXoJ71txRSMoAHAEDAAAAggAAAMcpgI60EJtkE5nRVVYdrBSY8xDHAgAAAF8A
AAA6AAAAIgAAAO9wGORoNFfbIRs2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANyNIQM=
EPSON C5210
Serial:X3BX032429
KEY: CTF6Y-FD7CJ-MCWV8-X47JP-P44GT
jkMWeB+nl0ti8WcfTXVwCKNkLQACAAAApAAAAIgNWt0n4mplxn0jlHoQTQWw5kGSAwAAADcA
AAAtAAAAbwAAAO9wGORoNFfbPhguAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAALDXIgM=
EPSON C5210
Serial:X3BX031823
KEY : DM9GK-XD9MQ-K4JTF-T8GXY-JBGFG
jQZBBl3OyDwG8bjYVPQFONjnatsDAAAAUQAAAIbyXhHRkiwyx/5z+aT6AmcEnTxWAgAAAJIA
AADjAAAAgQAAAO9wGORnfDHjUhQsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAANytHwM=
55mco+rh2fMvB5toRhd2gB4Kq0IAAAAAXgAAAGYteiDAbmGh3kPcs5E0bZFtnfqXAwAAABIA
AABrAAAAlwAAAO9wGORoNFfbPxUuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEzbHwM=
Serial:X3BX032389
GP3B7-B78YB-4VFGH-6JB4Y-HKBH6
C521O ( A DIỄN  - BẾN TRE )
201) xHMPfg9kXnJA6PKs3sl+6wEHC5MDAAAAiQAAAEn3QXkM39eDY8jZEiR/NmvQHfR2AQAAAJsA
AAA+AAAADwAAAO9wGORojBPDRVMoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAMDUIQM=
Serial:X3C8004499 c5290
DVT77-HCWYJ-T4YCD-H3YD4-D6796 EPSON 5290 MÁY IN SƠN KHA

202) Serial:X45T030293
F7WJ2-QMWBQ-H76JJ-74CFY-HP2FR ( EPSON 7710 SONG LINH - ĐỨC TRỌNG )

203) EU5cQjRxZ+untMG6ZO+yZlXYNq0BAAAAowAAAKcxDN27p50LSv0/5v3yh45Rjc6hAwAAAPkA
AADmAAAAXAAAAO9wGORoMLdDDy40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAABARIgM=
Serial:X3BX029350
CWQMY-B7D98-W7QQB-Y8KBV-DKX63 ( EPSON 5210 , PHOTO GIANG MINH PHÁT - THỦ ĐỨC ) 

203 ) Serial:X45T036400
FW748-J98JW-MWF4Y-89FB9-4MMRQ (  EPSON 7710, ANH AN - CẦN THƠ )

204) fJsMCGOjkb6df6ne+Kb95gsawJsBAAAAbwAAAPLuhY4ecwLCfGx08daW94e97TAuAgAAAMMA
AAANAAAA/gAAAO9wGORofJAjSQw5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAGQkIgM=
Serial:X3C8004408
B83F2-WRCCX-WXQHQ-CFP4Y-DKH4F ( EPSON 5290 A DANH - HƯƠNG LỘ 2 )

204) Serial:X3BX031819
FMWTC-47TVP-4BB9H-VVTF7-2CWXH
1wa8KOFXaie9ODZwpRF77H9MR6wAAAAAxgAAAG71MeiLOJZfaaFS6oF24jb9ow6QAgAAAHgA
AADLAAAA/QAAAO9wGORniHaXIhgjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAEiKKgM=
EPSON 5210 A DIỄN - BẾN TRE

205)epson C5290 ( CHỊ HIẾU - QUẢNG NAM )
C84WP-6H4VC-VJW6D-8JQT9-PTX98
X3C8004938
O3eRcIwTS0VGLoBIZ+5FWnAfMvsAAAAA9AAAAJhq3AI88zN861p99KkIk63dQrpNAAAAADAA
AACIAAAAxQAAAO9wGORoxBabGCMhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAAAQ2KgM=

206) Serial:X3C8003145  key : CY934-JB768-QHD3D-F92RK-WJ7TX
active:   wttHh+3TObDet87pIw3uRPxd9FsCAAAARwAAAMpf0xs8QljToYZAlPfV87MYDiKOAgAAAPQA
AADuAAAAigAAAO9wGORoXPRTLUwhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAABS2epd
JPLRC5YctnEAAAAAAAAAACSiKQM= ( A THẮNG - CỦ CHI )

207 ) Serial:X45T038136
DW3PX-9RX6X-VGHYV-6TVMC-F2TD9
7710 A DIỄN - BẾN TRE

208) Serial:X3BX024031  key:   F2CX8-J6CMT-FJHHQ-X7XV3-QY439 ( ZALO PHUONG ) UPDATE KO BÁN MÁY EPSON 5210
active :  tW9+JOvtVxjLloL4Sz9AWIyT18ICAAAA8QAAAIXTMDMtiF30F5a02rWicxnsgpVuAgAAAMQA
AACsAAAA7gAAAO9wGORoDBeDJCMjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADpCTvH
VPUeC5YctnEAAAAAAAAAAEBiaQI= 
209) GFP84-68Y46-DFC8C-TBJMT-46JRX
Serial:X45T035405 EPSON 7710 A QUANG - CÁT LÁI, Q2

210) UNDaZcLvp69jqhRFRuWNrjOEc4QAAAAA0AAAAO4uBtn+hTvbsMSCfeKI8QJMRJ5DAQAAAJwA
AADDAAAAKAAAAO9wGORoQEDnLS4pAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADpCTvH
VPUeC5YctnEAAAAAAAAAADRvZgI=
Serial:X3BX029421
FVGB7-WCB4X-WB3T8-C8HT7-JX94V - EPSON C5210, LINH - BÀ HẠT, Q10

211) CJXXV-9MWCH-TXM3C-M4F47-3PPP2
Serial:X3C8004824 EPSON 5290 A DANH HƯƠNG LỘ 2

GDqhdWPVlwVeTAZyawtQc9mt1LkBAAAAhgAAAMM1Itn2B5rv8g59XUxPMXgyfpWIAAAAAOgA
AAB6AAAAiAAAAO9wGORorFRXSxw4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADpCTvH
VPUeC5YctnEAAAAAAAAAAJSPaAI=
212) Serial:X45T036371
F3T94-9BGGK-XDYV7-BBP6R-G27BK
7710 CHỊ HÀ ANH - TRẦN QUANG DIỆU, Q3

213) Serial:X45T030395
key : FBBCX-7K78Q-2PD8D-72T8D-KJYQP
EPSON 7710 A HIỆP - CÀ MAU

214) Serial:X45T027690
DKGG4-2C49X-YM49W-73RWF-XV6H8
7710 EPSON A DIỄN - BẾN TRE

215) Serial:X45T030401
D8Y8R-Y869R-2JDBG-4VBFD-BRR6Q  - EPSON 7710 NGUYỄN KIM PHÁT

216) BWJ9X-679F4-MVDC4-JH6TK-QRVKT
Serial:X3C8005112  EPSON C5290 A TUẤN - LONG XUYÊN

klKjdSnYJpdWTuoI+5Sw0MkkRJsDAAAAAwAAALaVvp4EfXJda+tc8QDgRU4+IwUBAgAAAJsA
AABNAAAAgwAAAO9wGORotPFXSA40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSqAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAAKiONwI= 
217) CK2KM-JXWTB-XRWTV-W6HYQ-TJWCC
Serial:X3BX032430 EPSON 5210 ( ANH BẢO - TÂN AN )

83guJjr+grHsrN9fBzHECsA/KxUBAAAA2gAAAH6HwkkPWO5XgKKXn68+OikiRc1wAQAAABEA
AAAJAAAATwAAAO9wGORoNFfbJT45AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAAPCMPAI=
218) EPSON  5210 CÔNG TY THÀNH TÍN - 100 PHÚ THO
Serial:X3BX032417
D96MF-RM7T2-YCJY2-HWG3J-FQXTT

Irg7zR5Gc5bcCRo8LCRkQhO5RyICAAAAzQAAAM0/Tsl4OB/Y9zGUCcq48dbYqNUyAQAAAGIA
AACBAAAAWwAAAO9wGORoNFfbNhg4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAAKSLNQI=
219) BgxOgVRr8vjAoWfLCdPNKBhPa9YDAAAAmgAAAO2GLRIKYDa/ZSA95dRnWXLoN3mkAQAAAJUA
AADHAAAATAAAAO9wGORoNFfbFSgqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAAEBAOgI=
Serial:X3BX032391 ( EPSON 5210 - A TOÀN - CÁT TIÊN, LÂM ĐỒNG )
GCXPJ-4PVTF-272Y4-B2PFQ-4H99Q

220) mdJa0pLWUWFL1mwl+Mkwse2e+FkDAAAAFQAAAN8fnsKDP7e2dxYMLXwQO/iOcTyoAgAAABgA
AACDAAAAQQAAAO9wGORoNFfbLwYjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADtqoYU
hPeFC5YcbHEAAAAAAAAAADg/NgI=
Serial:X3BX030885 ( EPSON C5210 - THÂN TRƯỜNG AN, TÂY NINH )
CMMM7-T3MQY-3QJMQ-CWHM6-FV6WG

221) BX8TX-7WPV4-H26JH-C34QY-B6T9C
Serial:X3BX030549 EPSON 5210 ( A QUYỀN - THỦ ĐỨC )

+0im1wF0Y3IROlRKbPQNqQ+e/yICAAAAPAAAAIr5DR25HQHtvvcUmEjq4tbnD6ycAgAAANYA
AACQAAAAIAAAAO9wGORoNFfbNDMhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaAQAAAAAAAADnadcU
RPMTC5YcbHEAAAAAAAAAABQshAI=