Máy in Pet mini, kết hợp máy sấy pét 30x40cm in hình lên nón


                     video máy in pet lên nón